Forallac tindrà totalment implementada la recollida de residus porta a porta a l'octubre Imprimeix

(03.06.21) El mes d'octubre estarà implementada la recollida de residus porta a porta a tot el municipi de Forallac. Aquesta és una de les principals novetats de la nova concessió del servei de recollida i transport dels residus sòlids urbans i del servei de la deixalleria municipal. Els dos serveis s'han adjudicat per cinc anys a l'empresa Servitransfer, actual concessionària, un cop finalitzat el procediment públic de licitació del contracte. El servei tindrà un cost anual de 274.214,79.

L'Ajuntament ha optat per la modalitat del porta a porta per tal d'augmentar la conscienciació i sensibilització de la població, millorar el reciclatge domèstic i augmentar la valorització dels residus municipals.

Actualment, el porta a porta s'està prestant a Fonteta des del març de 2019 i el balanç de l'experiència, dos anys després,  és molt positiu. Com també ha passat a d'altres poblacions, les dades demostren que és el sistema que ofereix millors resultats i que a més minimitza l'aportació de residus a l'abocador. De fet, s'estima arribar a percentatges de reciclatge a l'entorn del 90 %, quan amb el sistema tradicional de recollida selectiva és molt difícil superar el 50 %.

Calendari de desplegament

El servei de recollida porta a porta s'anirà desplegant per fases. El calendari establert és el següent:

o   5 de juliol: Peratallada (restauració i comerç rebran visita personalitzada per comunicar el sistema de recollida) i Canapost.

o   6 de setembre: Vullpellac (no s'hi inclou el polígon industrial V2).

o   6 de setembre: Urbanització Puig de Sant Ramon i afores.

o   27 de setembre: polígon industrial V2 i finalització de la implantació.

Prèviament a l'inici del servei, l'empresa concessionària realitzarà una campanya informativa i lliurarà els cubells i el material necessari per portar a terme la separació de cada residu a casa i treure'l al carrer el dia que toca, per a la seva recollida. S'informarà detalladament del calendari i els horaris per a la recollida.

Canvis a la deixalleria municipal

Pel que fa a la deixalleria, s'han introduït canvis des del 1 de juny amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la gestió del servei. L'accés continuarà essent amb targeta, però amb la novetat que també hi haurà un horari i personal que atendrà l'usuari. D'aquesta manera es pretén mantenir més ordenat i net l'equipament i que tothom en faci un ús correcte, de manera que no es dipositin residus on no toca.

 

Millora constant del servei

A Forallac hem estat sempre molt sensibles i innovadors en la gestió dels residus. Això ens ha permès tenir un model de recollida que facilita el reciclatge. Vam ser pioners en la recollida de la fracció orgànica i hem anat introduint canvis que ens han permès situar-nos en uns percentatges molt bons. Però per arribar als requeriments de la normativa europea i de l'Agència Catalana de Residus cal canviar el sistema perquè  l'actual, basat en contenidors al carrer, és insuficient.