El Ple aprova inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), de Forallac Imprimeix
(19.05.21) El Ple de l'Ajuntament de Forallac ha aprovat inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), on estableix el marc orgànic i funcional per prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència que puguin esdevenir.
 
L’objectiu del pla és identificar i avaluar els riscos, les accions i les mesures necessàries per a la prevenció i control, així com regular les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, en harmonia amb les característiques i els trets definidors del municipi.
 
El document engloba els diferents plans d'emergències i el plans d'actuacions municipals davant risc d'inundacions (INUNCAT), risc per nevades (NEUCAT), risc sísmic (SISMICAT), de vent (VENTCAT), i risc d'incendi forestal (INFOCAT) i el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT).
 
Aquest document, que ha estat redactat pel Consell Comarcal del Baix Empordà, avalua els àmbits del poble que poden ser importants per a la planificació de les emergències, i té en compte tots els aspectes que hi poden intervenir com la geologia, la climatologia, la demografia, el funcionament dels serveis bàsics, elements vulnerables i l’organització municipal, entre d’altres. A partir d’aquí, s’han dissenyat els procediments operatius, fitxes d’actuació i cartografies per a cada cas.
 
El DUPROCIM de Forallac es troba en informació pública al BOP i taulell d’edictes des del 12/05/2021 durant 30 dies hàbils. Durant aquest termini, tothom que hi estigui interessat pot consultar l’expedient, amb cita prèvia, a les oficines municipals.