:::: Ajuntament de Forallac ::::

 • leftlayout Layout
 • rightlayout Layout
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Newsflash 11

La Cuita de Forns de Rajoler de les Gavarres ens permet reviure el procés tradicional de cocció de la ceràmica a la rajoleria del mas Frigola.

AJUNTAMENT Hisenda Subvencions Diputació de Girona
Subvencions Diputació de Girona PDF Imprimeix Correu electrònic
 • La Diputació de Girona, en el marc de la línia de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Noves tecnologies, Esports i Benestar, any 2018, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 24.200,00 €, per a les obres de Restauració de la Torre de les Hores de Peratallada (Exp. 77/2018).

 

 • La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 (Exp. 134/2018), ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de Forallac:

- Despesa en consum i manteniment enllumenat:

     Import sol.licitat: 31.230,00 €. Import concedit: 31.230,00 €.

- Despeses d’inversió: Pavimentació del camí de Fonteta a Peralta tram des del Forn de Ferrer al sector industrial V-2:

     Import sol.licitat: 25.013,92 €. Import concedit: 24.000,00 €.

- Activitats culturals:  

     Import concedit: 9.746,00 €.

- Noves tecnologies:

     Import sol.licitat: 1.349,90 €. Import concedit: 1.243,58 €.

- Actuacions en camins municipals:

     Import sol.licitat: 3.238,45 €. Import concedit: 2.900,00 €.

 

 • La Diputació de Girona, en el marc de la línia de subvencions per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2018, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 2.100,00 €, per a l’organització de la Fira de les Herbes i la Fira Medieval (Exp. 259/2018).

 

 • La Diputació de Girona, en el marc de la línia de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Noves tecnologies, Esports i Benestar, any 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 31.200,00 €, per a les obres de Restauració de la Torre de les Hores de Peratallada (Exp. 2069/2019). Import sol·licitat 39.985,70 €.

 

DEL PLA A L’ACCIÓ – ANYS                                                                                   2018                             2019

Informe de seguiment del PAES                                                                            225,00                       225,00 €

Instal·lació punt de càrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics.                            2.500,00                    2.500,00 €       

Instal.lació solar fotovoltaica Rectoria de Fitor.                                                     7.500,00                    7.500,00 €

 

FONS DE COPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL.                                               2019

Despeses d’inversió:

- Obres de Reurbanització del carrer Empordà de Fonteta                              59.188,90 €

- Activitats culturals                                                                                    10.445,10 €

- Noves tecnologies                                                                                     1.234,83 €

- Manteniment camins                                                                                 2.900,00 €

 

 

 • La Diputació de Girona, promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines, atorgament de 500€ a la Laia Bofill Avila per participar el campionat del món de natació, any 2019.

 • La Diputació de Girona, en el marc de la línia de subvencions per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 3.600,00 €, per a l’organització de la Fira de les Herbes i la Fira Medieval (Exp. 290/2019).

 • La Diputació de Girona, ha atorgat una subvenció directe de 50.000 €, per la millora del subministrament elèctric, potabilització de l'aigua i adequació de l'interior de la rectoria de Fitor. l'any 2019 (Exp. 173/2019).

 • La Diputació de Girona, en el marc de la línia de subvencions d'esports per l'acondicionament i millora en equipaments esportius municipals (Programa A3), any 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 1.428,57 €, per a la millora i acondicinament del skate park de Vulpellac (Exp. 6483/2020).

 

FONS DE COPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL.                                                                       2020

Despeses d’inversió:

- Reforma interior Rectoria de Fitor, fase 2                                                                              59.188,90 €

- Activitats culturals                                                                                                             10.445,10 €

- Noves tecnologies                                                                                                               1.234,83 €

- Manteniment camins                                                                                                           2.900,00 €

 

DEL PLA A L’ACCIÓ – ANYS                                                                                                  2020-2021

Instal·lació punt de càrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics.                                                 3.801,66 €       

Millora de l'eficiència d'instal.lacions municipals al consultori mèdic de Fonteta.                           2.178,00 €

 

 • La Diputació de Girona, en el marc de la línia de subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria, any 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 34.766,36 €, per les reparacions en camins i zones on hi ha hagut desbordaments, en el cementiri i en les Estacions de bombeig d'aigües residuals EBAR i Estació de tractament d'aigua potable ETAP (Exp. 7192/2020).

 • La Diputació de Girona, en el marc de la línia de subvencions per a actuacions municipals motivades pel Covid-19, any 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 1.500 €, de noves tecnologies per l'adquisició d'una centraleta telefònica per la corporació.

 • La Diputació de Girona, en el marc de la línia de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Noves tecnologies, Esports i Benestar, any 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 28.590,00 €, per a les obres de Restauració de la Torre de les Hores de Peratallada (Exp. 197/2020).

 • La Diputació de Girona, ha atorgat una subvenció directe de 60.000 €, per la millora del rendiment hidràulic i portada d'aigües a la instal·lació municipal El Cau dels Pins, l'any 2020 (Exp. 805/2020).

 

FONS DE COPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL.                                                                       2021

Despeses d’inversió:

- Ordenació del Parc de l'U d'octubre                                                                                     59.188,90 €

- Activitats culturals                                                                                                             10.445,10 €

- Noves tecnologies                                                                                                               1.254,94 €

- Manteniment camins                                                                                                           2.900,00 €

 

 • La Diputació de Girona, en el marc de la línia de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Noves tecnologies, Esports i Benestar, any 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 17.920,00 €, per a les obres de Restauració del Portal de la Verge de Peratallada (Exp. 329/2021).

 • La Diputació de Girona (Dipsalut), en el marc de la línia de subvencions per despeses d'inversió en els consultoris locals (SACI) de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Girona, any 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 1.241,46 €, per l'adquisició de material divers (Exp. 256/2021).

 • La Diputació de Girona (Dipsalut), en el marc de la línia de subvencions per a la lluita i control de plagues urbanes(PT10) de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Girona, any 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 7.184,21 €, pel mosquit tigre, rosegadors i coloms (Exp. 405/2021).

 • La Diputació de Girona (Dipsalut), en la línia de subvencions del programa Pm07, ha atorgat a l’Ajuntament de Forallac, una subvenció de 4.270,00 €, per la realització del programa d’acompanyament a la vellesa, any 2021..

 

Destacats