Santa Susanna de Peralta Imprimeix

El terme de Santa Susanna de Peralta es troba emplaçat a l'extrem sudoest de Peratallada i limita amb Sant Climent de Peralta, aproximadament prenent com a referència l'actual traçat de la carretera C-255 de Girona a Palamós. El poblament del terme està format per un conjunt dispers de masos, alguns d'ells reconvertits en segones residències. Tradicionalement, la població ha viscut del conreu del camp.

En terres de Santa Susanna s'hi han trobat restes d'un forn que es considera pre-romà —ibèric— pels escassos bocins de terrissa que, molt trossejada i erosionada, s'hi han trobat a la vora. Actualment, aquestes restes, que es troben a poca distància de Can Serra, prop d'una pedrera en desús, estan pràcticament destruïdes.

En els camps i boscos propers al castell s'hi han trobat fragments de tègules de tipus romà i de ceràmica ibero-romànica. La dispersió i la poca abundor d'aquestes troballes superficials, esporàdiques, no permeten localitzar, ni de forma aproximada, el lloc o els llocs on es va assentar el poblament antic.