L'Ajuntament millora el ferm i l'accés de la plaça de l'Oli de Peratallada Imprimeix

(04.02.16) L'Ajuntament ha substituït el terra de grava de la plaça de l'Oli de Peratallada per un paviment de sauló compactat. Amb aquesta actuació es pretén sanejar i millorar la imatge d'aquest emblemàtic racó, integrant-la més a l'estètica general del nucli medieval. Es vol reduir, a més, la formació de bassals i les molèsties que aquests ocasionen. Amb el sauló compactat, la plaça tindrà una elevada capacitat de drenatge i les tasques de manteniment, en cas que es formin bassals, seran menors, més ràpides i menys costoses. S'ha optat per un tractament tou, d'acord amb les directrius establertes pel pla especial que regula les intervencions urbanístiques al nucli històric de Peratallada.

També s'ha volgut posar fi a les molèsties que ocasionava la grava que sortia del recinte de la plaça i embrutava l’empedrat del carrer Hospital, fet que obligava l'Ajuntament a netejar l'espai amb molta periodicitat. A part d'embrutar la via pública, la grava era un perill per als vianants.

Per millorar l'entrada a la plaça, l'Ajuntament també ha empedrat el petit vial que hi dóna accés des del carrer Hospital.

Es tracta d'una petita actuació, que millora les condicions i la imatge d'un racó molt especial de Peratallada.