Millores a l'accés de Fonteta Imprimeix

(26.02.14) La Diputació de Girona ha cedit a l’Ajuntament el tram de carretera d’accés a Fonteta que va des de la guarderia fins a la plaça de l’Església. Encara que sigui un tram urbà, forma part de la carretera GI-V-6441 que va de Fonteta a la Bisbal d’Empordà, una via integrada dins de la xarxa de carreteres de la Diputació. Això vol dir que també n’és la responsable de la seva gestió i, per tant, encara que una part es trobi a dins del poble, l’Ajuntament no hi pot intervenir.

Un cop formalitzada la cessió, l’Ajuntament podrà assumir-ne el manteniment com fa amb qualsevol altre carrer del municipi. Prèviament a la cessió, la Diputació s’ha compromès a fer unes importants millores, ja que actualment el tram presenta greus mancances, sobretot pel que fa la seguretat dels vianants. Concretament, ha ampliat i pavimentat la vorera en els trams que falten des de la guarderia fins a l’església. Això ha implicat fer un petit voladís al costat dret del pont.