Peratallada tindrà un nou accés urbà Imprimeix

(12.05.11) Passat l’estiu iniciarem la reforma de l’accés a Peratallada per la zona de l’arbreda. L’objectiu és dignificar el tram urbà de vial comprès entre la carretera i el camí de Sant Julià de Boada. A part d’embellir-lo i adequar-lo a la bonica imatge de la resta del conjunt històric, es millorarà la seva funcionalitat. També es construirà una passera al final de l’arbreda que permetrà creuar la riera.

L’actual via d’accés al nucli s’ampliarà i tindrà unes voreres adaptades als límits, amb una amplada variable de 2,40 m, aproximadament. El ferm es pavimentarà amb formigó de color ocre i no tindrà ressalts per tal de potenciar la seva imatge com a espai preferent per als vianants. Paral·lelament, s’instal·larà una nova xarxa de recollida d’aigües plujanes, atès que l’actual és insuficient, i un nou enllumenat públic que seguirà la línia del que ja hi ha al poble.

Nova passera
Per millorar l’accessibilitat al nucli urbà, es cons-truirà una nova passera peatonal que permetrà creuar la riera en el punt on ara hi ha una petita resclosa (fotografia de sota a la dreta) molt a prop de l’arbreda. L’estructura s’ha projectat en acer i fusta, de manera que tindrà un pes estètic important en tot el conjunt. A més, s’ha dimensionat per tal que tingui suficient capacitat per deixar passar aigua en cas d’avingudes fortes, d‘acord amb un acurat estudi hidrològic que s’ha fet.