Mapes de capacitat acústica Imprimeix
D'acord amb el nou Document Bàsic d'Acústica del Codi Tècnic de l'edificació, els municipis han de subministrar els valors màxims acústics per a cada zona contemplats en els mapes de capacitat acústica. En aquest apartat podeu consultar els mapes de capacitat acústica dels diferents sectors de Forallac i la normativa vigent (setembre 2013).
> Fonteta
> Vulpellac
> Peratallada
> Peratallada (Estiu)
> Canapost
> Urbanització Puig de Sant Ramon i la Bordeta
> Urbanització Puig de Sant Ramon i la Bordeta (Estiu)
> Zona industrial
> Santa Susanna i Sant Climent de Peralta
> Mas Mateu
> Paratge Els Ramals
> Normativa i annexes del Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Forallac