:::: Ajuntament de Forallac ::::

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Newsflash 3

Forallac conserva una de les concentracions més notables de romànic català.

L'Ajuntament de Forallac aprova una ordenança per fomentar el civisme i la bona convivència PDF Imprimeix Correu electrònic

(09.11.16) El mes de novembre va entrar en vigor la nova ordenança municipal de civisme, un reglament destinat a millorar la qualitat de vida i a fomentar la cohesió social a Forallac. Amb aquesta eina es vol vetllar pel manteniment de l’espai públic en condicions adequades i fomentar, activament, la corresponsabilitat dels ciutadans, fent-los prendre consciència de la importància de l'aportació personal de cadascú, en un espai que compartim tots. També es fixa un règim sancionador, tal come stableix la llei, per a les infraccions que es produeixin.

Segons es detalla a la part expositiva: «Una societat no pot progressar sense una cultura cívica, un comportament respectuós, generós i exigent a parts iguals. Per tal d’assolir i d’assegurar aquesta harmonia es dicta aquesta norma que vol esdevenir el recull i actualització de les diferents normatives d’aplicació en l’àmbit municipal que tenen a veure amb la relació entre les persones i en el respecte al nostre entorn col·lectiu, aportant una eina que ha de permetre prevenir els conflictes al mateix temps que n’aborda les conseqüències.»L'ordenança regula els drets i deures de l´Ajuntament i la ciutadania per aconseguir els objectius fixats. Es detallen els principis bàsics de la convivència, que s'han de basar en el respecte i la solidaritat, i els drets dels ciutadans a gaudir dels espais públics en condicions de seguretat, i a no haver de suportar situacions de risc o de perill que limitin el benestar i la intimitat. En aquest sentit, es regulen les normes pel que fa a la utilització tant dels espais com dels béns i serveis de domini públic (parcs i jardins, mobiliari urbà, fonts, arbrat, enllumenat, etc.).

Animals de companyia
Un capítol important de l'ordenança fa referència a la tinença d'animals. En aquest apartat es detallen les responsabilitats generals dels propietaris cap a les seves mascotes i les responsabilitat que tenen pel fa a la convivència i a l'ús de la via pública (deposicions, vigilància, lladrucs, etc.).  

Infraccions
L´ordenança contempla un capítol destinat a infraccions que es classifiquen segons siguin lleus, greus o molt greus, i es fixen els imports de les sancions. Les  infraccions lleus es sancionaran, tal com estableix la llei, amb multes de 100 fins a 750 euros; les greus amb multes de 750,01 a 1.500 euros i les molt greus amb multes de 1.500,01 a 3.000 euros.

Núria Lagraña, regidora de Ciutadania, s'ha mostrat molt satisfeta de «poder disposar, després d'un acurat treball jurídic i tècnic, d'una eina efectiva per resoldre les situacions i circumstàncies que puguin afectar la convivència o alterar-la; i per preservar l’espai públic com a lloc de convivència.»

 

Destacats