:::: Ajuntament de Forallac ::::

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Newsflash 9

Més de la meitat (2.824 ha) de l’extensió total del terme de Forallac (5.000 ha) s’estén pel massís de les Gavarres.

L'Ajuntament de Forallac aprova una ordenança per fomentar el civisme i la bona convivència PDF Imprimeix Correu electrònic

(09.11.16) El mes de novembre va entrar en vigor la nova ordenança municipal de civisme, un reglament destinat a millorar la qualitat de vida i a fomentar la cohesió social a Forallac. Amb aquesta eina es vol vetllar pel manteniment de l’espai públic en condicions adequades i fomentar, activament, la corresponsabilitat dels ciutadans, fent-los prendre consciència de la importància de l'aportació personal de cadascú, en un espai que compartim tots. També es fixa un règim sancionador, tal come stableix la llei, per a les infraccions que es produeixin.

Segons es detalla a la part expositiva: «Una societat no pot progressar sense una cultura cívica, un comportament respectuós, generós i exigent a parts iguals. Per tal d’assolir i d’assegurar aquesta harmonia es dicta aquesta norma que vol esdevenir el recull i actualització de les diferents normatives d’aplicació en l’àmbit municipal que tenen a veure amb la relació entre les persones i en el respecte al nostre entorn col·lectiu, aportant una eina que ha de permetre prevenir els conflictes al mateix temps que n’aborda les conseqüències.»L'ordenança regula els drets i deures de l´Ajuntament i la ciutadania per aconseguir els objectius fixats. Es detallen els principis bàsics de la convivència, que s'han de basar en el respecte i la solidaritat, i els drets dels ciutadans a gaudir dels espais públics en condicions de seguretat, i a no haver de suportar situacions de risc o de perill que limitin el benestar i la intimitat. En aquest sentit, es regulen les normes pel que fa a la utilització tant dels espais com dels béns i serveis de domini públic (parcs i jardins, mobiliari urbà, fonts, arbrat, enllumenat, etc.).

Animals de companyia
Un capítol important de l'ordenança fa referència a la tinença d'animals. En aquest apartat es detallen les responsabilitats generals dels propietaris cap a les seves mascotes i les responsabilitat que tenen pel fa a la convivència i a l'ús de la via pública (deposicions, vigilància, lladrucs, etc.).  

Infraccions
L´ordenança contempla un capítol destinat a infraccions que es classifiquen segons siguin lleus, greus o molt greus, i es fixen els imports de les sancions. Les  infraccions lleus es sancionaran, tal com estableix la llei, amb multes de 100 fins a 750 euros; les greus amb multes de 750,01 a 1.500 euros i les molt greus amb multes de 1.500,01 a 3.000 euros.

Núria Lagraña, regidora de Ciutadania, s'ha mostrat molt satisfeta de «poder disposar, després d'un acurat treball jurídic i tècnic, d'una eina efectiva per resoldre les situacions i circumstàncies que puguin afectar la convivència o alterar-la; i per preservar l’espai públic com a lloc de convivència.»

 

Destacats