:::: Ajuntament de Forallac ::::

 • leftlayout Layout
 • rightlayout Layout
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Newsflash 10

La Festa de la Carbonera, que se celebra cada mes d'octubre, ens apropa al vell ofici de carboner.

Informació sobre el confinament nocturn, de les 22 a les 06 h PDF Imprimeix Correu electrònic

(26.10.20) Per reduir els contagis de la Covid 19, ahir es va aprovar la resolució que prohibeix la mobilitat entre les 22 h i les 06 h. Amb aquesta mesura es volen evitar activitats nocturnes d’alt risc, llevat d’aquells desplaçaments o activitats considerades de caràcter essencial.

Des de l'Ajuntament de Forallac fem, novament, una crida a la responsabilitat col·lectiva i individual. Ens trobem en un moment molt crític i determinant per frenar l'increment exponencial de la pandèmia. 

Aquestes són les excepcions que preveu la resolució: 

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili), així com per assistència veterinària urgent
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores del matí), amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

En cas que us tingueu que desplaçar, porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...)  que justifiqui el motiu per presentar-lo en els controls policials

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya estarà permesa sempre i quan tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, estarà sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Pel que fa a l’horari màxim d’obertura al públic, els serveis, activitats recreatives i esportives, comerç minorista i de restauració serà a les 21 h, tot i que la prestació de serveis de restauració a domicili serà a les 22 h.

Les activitats culturals i espectacles públics podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 h.

Segons la resolució, correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. L'incompliment de les mesures serà objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'establia el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

Destacats